วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Boiler Water Treatment - จำหน่ายเคมีบอยเลอร์, น้ำยาป้องกันตะกรัน, น้ำยาป้องกันสนิม ราคา-- 80 บาท/kg
ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998
E-Mail :      manop.service@gmail.com มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมหม้อไอน้ำ สำหรับปัญหาการกัดกร่อน จากออกซิเจน  การกัดกร่อนสายคอนเดนเสท  และปรับสภาพน้ำหม้อไอน้ำ (oxygen pitting, condensate line corrosion and boiler scaling )  สามารถทำความสะอาด  ตะกรันคาร์บอเนตและ เพิ่มการกระจายตัวของเหล็กและสาร Organic foulants ในหม้อไอน้ำ และ ระบบท่อคอนเด็นเสท  (Condensate Treatment Chemical)

MAXTREAT 759  Series .... Boiler Water Treatment Chemical เป็นส่วนผสมพิเศษของสารอินทรีย์ฟอสฟอรัส , พอลิเมอ, 

สารช่วยกระจายตัวของตะกรันที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน, chelants, สารควบคุมด่าง,สารกำจัดออกซิเจน และ Steam line , Condensate Line  • Organic phosphorous compounds, 
  • Polymeric scale inhibitors, 
  • Dispersants, chelants, 
  • Alkalinity builders, 
  • Oxygen scavengers, and 
  • Condensate Line and Steamline corrosion control agent


ควบคุมการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ อย่างง่ายดายเพียง  มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้ Boiler Water Treatment chemical   โดยไม่ต้องการรักษาระบบหม้อไอน้ำ   เมื่อเทียบกับโปรแกรมการรักษาวงจรฟอสเฟตทั่วไป นี้จะทำให้มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากที่จะควบคุมการทดสอบ น้อย ....