วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Boiler Water Treatment - จำหน่ายเคมีบอยเลอร์, น้ำยาป้องกันตะกรัน, น้ำยาป้องกันสนิม ราคา-- 80 บาท/kg
ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 099-351-6998
E-Mail :      manop.service@gmail.com มีประสิทธิภาพมากในการควบคุมหม้อไอน้ำ สำหรับปัญหาการกัดกร่อน จากออกซิเจน  การกัดกร่อนสายคอนเดนเสท  และปรับสภาพน้ำหม้อไอน้ำ (oxygen pitting, condensate line corrosion and boiler scaling )  สามารถทำความสะอาด  ตะกรันคาร์บอเนตและ เพิ่มการกระจายตัวของเหล็กและสาร Organic foulants ในหม้อไอน้ำ และ ระบบท่อคอนเด็นเสท  (Condensate Treatment Chemical)

MAXTREAT 759  Series .... Boiler Water Treatment Chemical เป็นส่วนผสมพิเศษของสารอินทรีย์ฟอสฟอรัส , พอลิเมอ, 

สารช่วยกระจายตัวของตะกรันที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน, chelants, สารควบคุมด่าง,สารกำจัดออกซิเจน และ Steam line , Condensate Line  • Organic phosphorous compounds, 
  • Polymeric scale inhibitors, 
  • Dispersants, chelants, 
  • Alkalinity builders, 
  • Oxygen scavengers, and 
  • Condensate Line and Steamline corrosion control agent


ควบคุมการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ อย่างง่ายดายเพียง  มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการใช้ Boiler Water Treatment chemical   โดยไม่ต้องการรักษาระบบหม้อไอน้ำ   เมื่อเทียบกับโปรแกรมการรักษาวงจรฟอสเฟตทั่วไป นี้จะทำให้มันเป็นโปรแกรมที่ง่ายมากที่จะควบคุมการทดสอบ น้อย ....
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ -- ราคา ถูก

จำหน่ายสารเคมีล้างหม้อไอน้ำ, ล้างตะกรัน, Boiler Cleaning Chemical, Scale Cleaner, Scale Remover Agent |   ราคา เพียง  50  บาท/kgBoiler Cleaner and Scale Remove Chemical |
 สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ
ราคาถูก - 50 บาท/kg
Dosage : 10-20 %  กับปริมาณน้ำในระบบ


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 080-652 1221
E-Mail : manop.service@gmail.com


การใช้ Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ, หม้อน้ำยาล้างตะกรัน


การ เตรียม Boiler Scale Remover Liquid ในถังผสม (ไม่เกิน 60-70oC) และทั้งจัดให้มีการฟีดแรงโน้มถ่วงที่ผสมแล้ว    โดยตรงลงในหม้อไอน้ำหรือเชื่อมต่อถังผสมไปยัง   ปั๊มสารเคมีทนการกัดกร่อน สายการไหลเวียนระหว่างน้ำ หน้าแปลน ( water blow down flange) และเครื่องสูบน้ำ ปั๊ม      ใช้สายฟีดที่via the economizer to the steam drum เพื่อน้ำผ่านท่อหม้อไอน้ำ    การรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อทั้งหมด     ปรับปริมาณความเข้มข้น ที่ในตัวหม้อไอน้ำ  ความเข้มข้น 10-30%   และ  circulation pump  รักษาไหลเวียน     8-16 ชั่วโมง     เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้มข้น  ของ กรด  Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ   มีการการตรวจสอบ ความเข้มข้นสารเคมีเป็นระยะ ๆ และการเพิ่มสารเคมีตามที่ต้องการ
หลังจากครบกำหนดเวลา  Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ   สามารถล้างตะกรันจากระบบแล้ว  ให้ระบายน้ำทิ้งจากระบบ   ที่ท่อระบายน้ำออกและเริ่มต้นใหม่ด้วยโซลูชั่นที่สดใหม่ หรือ ล้างน้ำให้สะอาด   หม้อไอน้ำที่มีน้ำใหม่ไหลเวียนและการแก้ปัญหาที่ 0.5 - 2% ของ NaOH  เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะมีค่า pH เป็นกลางจะได้รับ
Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ   สำหรับใช้งาน Heat Exchanger Coils....Scale Remover - Scale Cleaner  - สารเคมีล้าง ตะกรัน | ไม่กัดกร่อน โลหะ  ชนิด ทองแดง CU, โลหะสแตนเลส  SS304,  ด้วยกรดที่ไม่กัดโลหะ ....
Heat Exchanger Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ

No Sulfuric Acid
No Hydochloric  Acid
No Corrosion effect because mixed corrosion inhibitor, and Surfactant Agent,

สามารถใช้กับการแช่และ การ circulated pump
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

สารเคมีล้างตะกรัน -- Boiler Cleaning Chemical

ทำไมต้องใช้  สารเคมีล้างตะกรัน -- Boiler Cleaning Chemical


คำตอบ   ง่าย..ง่าย...  ก็เพราะหม้อของพี่ มันไม่สะอาด ก็ต้องล้างเป็นธรรดา ค่ะ
(จะตอบ  บ้าน ๆ  ไปไหน)


MAXCLEAN 210   :   สารเคมีล้างตะกรัน -- Boiler Cleaning Chemical


วิธีการใช้ สารเคมี MAXCLEAN 210 (Boiler Cleaning Chemical)  ง่าย ๆ  เติมในอัตราส่วน 5-10 % ของปริมาณนำ้ใน Boiler ค่ะ    อาจจะต้องใช้ปั้มทนสารเคมีกัดกร่อน, และอุปกรณ์ PPE,
จะต้องจัดหาปัี๊มสำหรับทำการ Circulation  ให้มันหน่อย  เพื่อให้เคมีเกิดการล้างได้ทัวถึง

ตัวอย่าง    ต้นทุนการ MAXCLEAN 210 : สารเคมีล้างตะกรัน -- Boiler Cleaning Chemical

Boiler Size  :  15  m.3

ต้องใช้ MAXCLEAN 210 สารเคมีล้าง   5 %     =  750       kg
ราคา  MAXCLEAN 210                                   =     40      บาท/kg.

                                                        ต้นทุน      =   750 x 40  = 30,000   บาท     | ฟรีค่าแรงด้วย |
สาเหตุที่ทำให้เกิดตะกรัน    และต้องใช้  สารเคมีล้างตะกรัน -- Boiler Cleaning Chemical


น้ำที่่ป้อนเข้าหม้อไอน้ำเพื่อผลิตไอน้ำนำไปใช้งานต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับหม้อไอน้ำนั้นๆ การใช้น้ำป้อนที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหามากมายในการใช้งาน ปัญหาที่พบบ่อยดังเช่น การถ่ายเทความร้อนประสิทธิภาพต่ำลง การเพิ่มอุณหภูมิของโลหะที่เป็นพื้นผิว ถ่ายเทความร้อน ทำให้โลหะอ่อนตัวถึงขั้นอันตราย การมีหยดน้ำติดไปมากๆ กับไอน้ำทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้เกิดจากคุณภาพน้ำที่ป้อนหรือน้ำในหม้อไอน้ำไม่เหมาะสม

สิ่งต่างๆ ในน้ำที่ไม่พึงปรารถนาสำหรับหม้อไอน้ำ มีดังเช่น สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง ไขมัน น้ำมัน และเกลือแร่ต่างๆ จึงต้องขจัดด้วยวิธีทางกลหรือทางเคมีจนมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อไป

หน้าที่ 4 ประการในการขจัดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำที่ใช้ในหม้อไอน้ำ

ตะกรัน เกลือแคลเซี่ยมและแมกนีเซียม ที่ละลายในน้ำจะกลายเป็นตะกรันเกาะพื้นผิวถ่ายเทความร้อน ทำให้การถ่ายเทความร้อนลดลง และท่อมีความร้อนสูงสะสม

การกัดกร่อน หม้อไอน้ำ ท่อ อุปกรณ์ต่างๆ จะถูกกัดกร่อนได้ถ้า 1) น้ำเป็นกรด และ 2) มีก๊าซละลายในน้ำ

แครี่โอเวอร์ น้ำจำนวนมากติดไปกับไอน้ำก่อให้เกิดปัญหาต่อเครื่องจักร ความเป็นด่างมีสูงมาก ไขมัน และน้ำมันในน้ำสารแขวนลอยเป็นสาเหตุการเกิดโฟมมิ่ง

การเปราะของโลหะ โลหะเกิดการแตกร้าว เนื่องจากความเปราะตามตะเข็บและปลายท่อ

ติดต่อเรา : สำหรับงานล้างหม้อไอน้ำ -- Boiler Cleaning Chemical   ได้เลยค่ะ


คุณมานพ ธิทิชยะกูร / ฝ่ายขาย

Mc-Zyme S.P. Corporation Co.,Ltd.
บริษัท แม๊คไซค์ เคมีคอล จำกัด

เอามือถือไปดีกว่า -- 080-652 1221

Email : Manop.service@gmail.comฟรี !!!          ตัวอย่างทดลอง  (Lab Test, Process Test)


คุณขอมา  เราจัดให้  เรารอคุณอยู่,  กำลัง เงา เลย  !!!!
เราจัดส่ง สารเคมีล้างตะกรัน -- Boiler Cleaning Chemical ให้ถึงที่ ค่ะ :

กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด, ปทุมธานี, สระบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สุมทรสาคร, สระบุรี ฯลฯ

ไปลาว, ไปเขมร   เราก็ไปล้างมาแล้ว ....  สะอาด้วย   555Know When To Clean by Boiler Cleaning Chemical

It is important, therefore, to use Boiler  cleaning chemical only when necessary. In fact, improvements in boiler and feed water practices have reduced the need for chemical cleaning at many utilities, extending the period between cleanings by years. How can you determine when chemical cleaning is required? Consider the criteria commonly used by utilities and other operators of steam generators:Deposit Loading On Tube Samples

Two or three tube samples should be taken from high heat flux areas of the boiler and analyzed for deposit loading on the inside of the water wall tube. This is still the best way to determine the need to clean with chemicals, assuming there have been no major contamination incidents since the last chemical cleaning.

Click to more Chemical Treatment .....