วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ -- ราคา ถูก

จำหน่ายสารเคมีล้างหม้อไอน้ำ, ล้างตะกรัน, Boiler Cleaning Chemical, Scale Cleaner, Scale Remover Agent |   ราคา เพียง  50  บาท/kgBoiler Cleaner and Scale Remove Chemical |
 สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ
ราคาถูก - 50 บาท/kg
Dosage : 10-20 %  กับปริมาณน้ำในระบบ


ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณมานพ 080-652 1221
E-Mail : manop.service@gmail.com


การใช้ Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ, หม้อน้ำยาล้างตะกรัน


การ เตรียม Boiler Scale Remover Liquid ในถังผสม (ไม่เกิน 60-70oC) และทั้งจัดให้มีการฟีดแรงโน้มถ่วงที่ผสมแล้ว    โดยตรงลงในหม้อไอน้ำหรือเชื่อมต่อถังผสมไปยัง   ปั๊มสารเคมีทนการกัดกร่อน สายการไหลเวียนระหว่างน้ำ หน้าแปลน ( water blow down flange) และเครื่องสูบน้ำ ปั๊ม      ใช้สายฟีดที่via the economizer to the steam drum เพื่อน้ำผ่านท่อหม้อไอน้ำ    การรักษาความปลอดภัยการเชื่อมต่อทั้งหมด     ปรับปริมาณความเข้มข้น ที่ในตัวหม้อไอน้ำ  ความเข้มข้น 10-30%   และ  circulation pump  รักษาไหลเวียน     8-16 ชั่วโมง     เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้มข้น  ของ กรด  Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ   มีการการตรวจสอบ ความเข้มข้นสารเคมีเป็นระยะ ๆ และการเพิ่มสารเคมีตามที่ต้องการ
หลังจากครบกำหนดเวลา  Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ   สามารถล้างตะกรันจากระบบแล้ว  ให้ระบายน้ำทิ้งจากระบบ   ที่ท่อระบายน้ำออกและเริ่มต้นใหม่ด้วยโซลูชั่นที่สดใหม่ หรือ ล้างน้ำให้สะอาด   หม้อไอน้ำที่มีน้ำใหม่ไหลเวียนและการแก้ปัญหาที่ 0.5 - 2% ของ NaOH  เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงหรือจนกว่าจะมีค่า pH เป็นกลางจะได้รับ
Boiler Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ   สำหรับใช้งาน Heat Exchanger Coils....Scale Remover - Scale Cleaner  - สารเคมีล้าง ตะกรัน | ไม่กัดกร่อน โลหะ  ชนิด ทองแดง CU, โลหะสแตนเลส  SS304,  ด้วยกรดที่ไม่กัดโลหะ ....
Heat Exchanger Cleaner and Scale Remove Chemical | สารเคมีล้าง ตะกรัน ใน หม้อไอน้ำ

No Sulfuric Acid
No Hydochloric  Acid
No Corrosion effect because mixed corrosion inhibitor, and Surfactant Agent,

สามารถใช้กับการแช่และ การ circulated pump